Innovate for the better

and& gaat op zoek naar innovatie die zich bewust is van de diverse uitdagingen waar we vandaag de dag voor staan als maatschappij. Niet enkel groei, maar ook vooruitgang is daarbij belangrijk. Met ‘innovate for the better’ als thema creëert and& een platform voor verandering en interdisciplinaire innovatie die gericht is op het positief transformeren van onze samenleving 

In een snel veranderende wereld wordt bewuste innovatie niet van de ene dag op de andere bereikt. Het kost kennis, moed en tijd. Meer nog, het vereist een verschuiving in perspectief. Zowel in korte- als langetermijnstrategie, kernwaarden & cultuur. Bewuste innovatie gaat verder dan winst en verlies, en richt zich op het vinden van een balans tussen winst en motivatie. In plaats van enkel aandacht te besteden aan traditionele doelen zoals groei of meerwaarde, zoekt het betekenis en sociale waarde te creëren voor diverse stakeholders. 

Bewuste innovatie zoekt de balans tussen motivatie en meerwaarde. 

De uitdagingen van vandaag zijn legio. and& tracht met een vernieuwend format een rijk en divers antwoord te formuleren op de vele uitdagingen die zich stellen, of minstens het debat te openen. 

Bewust leiderschap is een van die cruciale uitdagingen. Er vindt geen echte innovatie plaats zonder sterke leiders die als voorbeeld gelden voor toekomstige generaties. and& brengt in kaart wat een verschuiving in leiderschap en onderwijs teweegbrengt en wat dit betekent voor de toekomst.

Om een wereldwijde cultuuromslag te realiseren hebben we ook sterke ondernemers nodig. Het bedrijfsleven zorgt niet alleen voor de welvaart van onze maatschappij, het kan ook een deel zijn van de oplossing voor mondiale problemen. and& nodigt toonaangevende, internationale experts uit om maatschappelijke en economische evoluties helder in kaart te brengen. Zo helpen we bedrijven bij hun strategische route voor de toekomst.

Het bedrijfsleven kan deel uitmaken van de oplossing voor mondiale problemen zoals ongelijkheid, klimaatverandering en sociale onrust.

Het grootste modewoord van onze tijd is misschien wel duurzaamheid. De bedrijfsmodellen van de toekomst gaan hand in hand met kernwaarden voor duurzaamheid en de juiste financiële prikkels. and& biedt een podium voor mensen, bedrijven en initiatieven die de weg effenen voor een duurzamere toekomst.

Als gevolg van de technologische vooruitgang wordt het voeden van onze creativiteit cruciaal. Routine- en herhaalbare taken zullen verdwijnen in sneltempo. In deze steeds veranderende digitaliserende wereld maakt ons menselijk kapitaal (creativiteit, non-lineair denken, probleemoplossingsgerichtheid, empatisch vermogen, communicatievaardigheden) het verschil.

Daarnaast moeten we de digitalisering trachten te beheren. Misinformatie, mediamanipulatie en de impact van fake news hebben geleid tot een collectieve roep om digitale ethiek.

Hoe gaan we van agenda, kennis en plannen naar effectieve transformatie? Hoe faciliteren we verandering?

Tot slot wil and& de kloof overbruggen tussen weten wat er moet gebeuren en er effectief naar handelen. Het probleem is dat de mens verandering moeilijk omarmt. Vooral als het gaat over het herdefiniëren van alles wat we als vanzelfsprekend beschouwen. De million dollar question: hoe gaan we van agendasetting, kennis en planning naar effectieve transformatie? Hoe faciliteren we verandering?